Nummer 1

We hadden “JPTweetje” en we hebben “JPTweet”. Een nieuwe naam, een gloednieuw 2.0 jasje, een kleiner aantal artikelen, een hoog actualiteitsgehalte door een hoge verschijningsfrequentie maar met dezelfde doelstelling namelijk: U ouders informeren over het “wel en wee op het JPT”. De redactie bestaat uit Jennifer Hormann, Henk Borst, Hanneke Vodde en René Vermeer. Wij wensen u veel plezier bij deze eerste aflevering.

Bij deze eerste aflevering wijzen we u erop dat dat wij voor verzending van deze nieuwsbrief gebruik maken van een bij ons bekend e-mail adressenbestand van ouders. Om technische redenen hebben we dit bestand ter beschikking gesteld van een externe partij. In het contract met hen is een clausule opgenomen dat het bestand niet ter beschikking wordt gesteld aan derden. Mocht u desondanks toch bezwaar hebben tegen gebruik van uw e-mailadres dan kunt u een mail sturen aan school@jpthijsse.nl en dan zorgen wij ervoor dat u uit het bestand wordt gehaald.